Druga edycja

KONKURSU POD PATRONATEM KPZK PAN
na najlepszą pracę doktorską
z zakresu gospodarowania przestrzenią

 

Zgłoszenia prac na Konkurs do dnia 31 marca 2021 r.

Konkurs przeprowadzany jest zgodnie z następującym harmonogramem:

-        ogłoszenie Konkursu: do 15 lutego;

-        nadsyłanie prac: do 31 marca (decyduje data stempla pocztowego);

-        ogłoszenie wyników Konkursu: do 30 czerwca.

Uczestnikami Konkursu mogą być osoby, które uzyskały stopień doktora.

Do Konkursu mogą być zgłaszane prace doktorskie, obronione na wyższych uczelniach publicznych i niepublicznych w poprzednim roku kalendarzowym poprzedzającym rok przeprowadzenia konkursu (dla ogłoszonej II edycji konkursu jest to rok 2020).

 

O przyznanie nagrody za prace doktorskie mogą wystąpić wyłącznie ich autorzy.

 

Wszelkie szczegółowe informacje znajdziecie Państwo w regulaminie Konkursu.

Regulamin wersja pdf    

Regulamin konkursu wersja word

 .............................................................................................................................

Prace wraz z kompletem wymaganych dokumentów należy przesyłać na adres:

Komitet Przestrzennego Zagospodarowania Kraju PAN,

Pałac Kultury i Nauki, pl. Defilad 1, p. 2308,

00-901 Warszawa

 

UWAGA: wysyłając dokumenty firmą kurierską należy je dostarczyć na Dziennik Podawczy PAN

(mieści się na 25. piętrze PKiN) – czynny w dni powszednie w godzinach 8.00-16.00 

................................................................................................................

 

Regulamin prac Kapituły Konkursu

 

Skład Kapituły Konkursu:

prof. Tomasz Komornicki, Przewodniczący KPZK PAN, Przewodniczący Kapituły Konkursu

 

Członkowie Kapituły (kolejność alfabetyczna):

prof. Wioletta Kamińska,

dr Paulina Legutko-Kobus, sekretarz Kapituły Konkursu,

Prof. Piotr Lorens,

dr hab. Aleksandra Nowakowska, prof. UŁ,Wiceprzewodnicząca Kapituły Konkursu

prof. Aleksander Noworól.