Komitet powołał na okres swojej kadencji (2019-2022) 5 zespołów zadaniowych:

 

  • Zespół ds. Zintegrowanej polityki rozwoju Polski i Europy
  • Zespół ds. Obszarów wiejskich 
  • Zespół ds. Obszarów miejskich i metropolitalnych
  • Zespół ds. Kształcenia kadr w zakresie gospodarowania przestrzenią
  • Zespół ds. Wielkoskalowych projektów rozwojowych

 

Ponadto od kwietnia 2021 działa powołany przez Prezydium KPZK PAN Zespół prawno-urbanistyczny (jest to zespół o charakterze ad hoc, który będzie pracował do końca obecnej kadencji).