Skład Komitetu Przestrzennego Zagospodarowania Kraju przy Prezydium PAN

w kadencji 2015-2018

 1. prof. dr hab. Marek BRYX - Szkoła Główna Handlowa w Warszawie
 2. dr hab. Paweł CHURSKI, prof. UAM - Uniwersytet im. A. Mickiewicza, Poznań, Wiceprzewodniczący
 3. prof. dr hab. Teresa CZYŻ - Uniwersytet im. A. Mickiewicza, Poznań
 4. dr Bożena DEGÓRSKA - Instytut Geografii i Przestrzennego Zagospodarowania PAN, Warszawa
 5. prof. dr hab. Bolesław DOMAŃSKI - Uniwersytet Jagielloński, Kraków
 6. czł. rzecz. PAN Ryszard DOMAŃSKI - Uniwersytet Ekonomiczny, Poznań, Honorowy Przewodniczący
 7. dr hab. Adam DROBNIAK - Uniwersytet Ekonomiczny w Katowicach
 8. dr Dominik DRZAZGA - Uniwersytet Łódzki
 9. prof. dr hab. Marek DUTKOWSKI - Uniwersytet Szczeciński
 10. dr hab. Wojciech DZIEMIANOWICZ, prof. UW - Uniwersytet Warszawski,
 11. prof. dr hab. Wanda GACZEK - Uniwersytet Ekonomiczny, Poznań
 12. prof. dr hab. Krzysztof GASIDŁO - Politechnika Śląska w Gliwicach
 13. prof. dr hab. Krystian HEFFNER - Uniwersytet  Ekonomiczny w  Katowicach
 14. czł. koresp. PAN Andrzej HOPFER - Uniwersytet Ekonomiczny, Poznań
 15. prof. dr hab. Ryszard JANIKOWSKI - Górnośląska Wyższa Szkoła Handlowa, Katowice
 16. prof. dr hab. Tomasz KACZMAREK - Uniwersytet im. A. Mickiewicza, Poznań
 17. dr hab. Wioletta KAMIŃSKA, prof. UJK - Uniwersytet Jana Kochanowskiego w Kielcach
 18. dr hab. Mariusz KISTOWSKI prof. UG - Uniwersytet Gdański
 19. prof. dr hab. Andrzej KLASIK - Uniwersytet Ekonomiczny w Katowicach
 20. doc. dr hab. Tomasz KOMORNICKI - Instytut Geografii i Przestrzennego Zagospodarowania PAN, Warszawa
 21. czł. koresp. PAN Piotr KORCELLI - Instytut Geografii i Przestrzennego Zagospodarowania PAN, Warszawa
 22. dr hab. Marek KOZAK, prof. UW - Uniwersytet Warszawski
 23. prof. dr hab. Tadeusz KUDŁACZ - Uniwersytet Ekonomiczny, Kraków
 24. dr Joanna KUDEŁKO - Uniwersytet Ekonomiczny Kraków
 25.  dr Paulina LEGUTKO-KOBUS - Szkoła Główna Handlowa w Warszawie, Sekretarz Naukowy
 26. prof. dr hab. Piotr  LORENS - Politechnika Gdańska
 27. prof. dr hab. Krzysztof MALIK - Politechnika Opolska
 28. prof. dr hab. Tadeusz MARKOWSKI - Uniwersytet Łódzki, Przewodniczący
 29. prof. dr hab. Tadeusz MARSZAŁ - Uniwersytet Łódzki
 30. prof. dr hab. Andrzej MISZCZUK - EUROREG UW, UMCS Lublin
 31. czł. rzecz. PAN Bogdan NEY - Instytut Geodezji i Kartografii, Warszawa
 32. dr  Maciej NOWAK - Uniwersytet Szczeciński
 33. dr hab. Aleksandra NOWAKOWSKA - Uniwersytet Łódzki
 34. prof. dr hab. Tomasz PARTEKA - UMWP Gdańsk
 35. mgr Dominika ROGALIŃSKA - Główny Urząd Statystyczny Warszawa
 36. prof. dr hab. Iwona SAGAN - Uniwersytet Gdański
 37. prof. dr hab. Janusz SŁODCZYK - Uniwersytet Opolski
 38. prof. dr hab. Jacek SZLACHTA - Szkoła Główna Handlowa w Warszawie, Wiceprzewodniczący
 39. dr hab. Barbara SZULCZEWSKA - Szkoła Główna Gospodarstwa Wiejskiego Warszawa
 40. dr hab. Przemysława ŚLESZYŃSKI - Instytut Geografii i Przestrzennego Zagospodarowania PAN, Warszawa
 41. mgr Magdalena ZAGRZEJEWSKA - Ministerstwo  Rozwoju
 42. prof. dr hab. Janusz ZALESKI - Instytut Meteorologii i Gospodarki Wodnej PIB, Warszawa
 43. dr hab. Jacek ZAUCHA, prof. UG - Uniwersytet Gdański, Wiceprzewodniczący
 44. dr Piotr ŻUBER -  Ministerstwo Rozwoju

 ....................................................................................................................................................

do 6. stycznia 2016 r. członkiem Komitetu  obecnej kadencji był  także dr hab. Zbigniew STRZELECKI, prof. SGH