Konferencje zaplanowane na rok 2021 

 

Baner na podstronę 7

 

Zakład Geografii Rolnictwa i Wsi Wydziału Geografii Społeczno-Ekonomicznej i Gospodarki Przestrzennej Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu i Zespół Zadaniowy ds. Obszarów Wiejskich KPZK PAN serdecznie zapraszają na konferencję naukową pt.

„Wieś i rolnictwo - razem czy osobno?

Nowe funkcje wsi i rolnictwa - zintegrowane planowanie rozwoju”

 

Konferencja odbędzie się w dniach 14-15 kwietnia 2021 r. w formie zdalnej

Celem konferencji jest zidentyfikowanie i przedstawienie zmian zachodzących w poszczegól-nych funkcjach pełnionych przez wsie i relacji między nimi. Istotne znaczenie ma również określenie roli pojawiających się nowych funkcji, często innowacyjnych i perspektywicznych wywierających wpływ zarówno na dalszy rozwój wsi jak i rolnictwa. Aby uchronić tereny rolnicze i ich funkcje produkcyjne oraz zapewnić żywotność ekonomiczną wsi potrzebne jest planowanie zintegrowanego rozwoju obszarów wiejskich. Równorzędnym zamiarem jest przedstawienie rekomendacji dla prowadzenia działań interwencyjnych w ramach polityki rozwoju.

Konferencja jest otwarta i bezpłatna.

Wszelkie szczególowe informacje:

Wies i rolnictwo

Program