Konferencje zaplanowane na rok 2021 

 

 

  • Konferencja  „Wieś i rolnictwo - razem czy osobno? Nowe funkcje wsi i rolnictwa - zintegrowane planowanie rozwoju”

  • Organizator: Zakład Geografii Rolnictwa i Wsi Wydziału Geografii Społeczno-Ekonomicznej i Gospodarki Przestrzennej Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu
  • Termin i forma: 14-15 kwietnia 2021 r. w formie zdalnej

  • Inne ważne informacje: Przedmiotem obrad będzie wymiana doświadczeń oraz dyskusja dotycząca problemów związanych z zintegrowanym rozwojem wsi i rolnictwa, a także ich miejsca w zintegrowanym planowaniu rozwoju. Konferencja ta adresowana jest do geografów społeczno-ekonomicznych, ekonomistów, planistów, osób zajmujących się problematyką zintegrowanego rozwoju obszarów wiejskich.